Τηλ. Κέντρο: 210 42.51.920 | Customer service: 210 42.51.921 | Κιν.1: 6977 460.927 - Αθανάσιος Τζούδας | Κιν.2: 6988 470. 909 - Τμήμα διακίνησης | Κιν.3: 6988 472.020 - Χριστιάνα Τζούδα | Fax: 210 42.53.622
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 
 
 
Οι εισαγωγείς και οι έμποροι μπορούν πια να είναι ήρεμοι ξέροντας την ύπαρξη της εταιρείας ΤΖΟΥΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Σε μας παρέχονται αρκετές υπηρεσίες όπως:

  • Μεταφορά για containers 20’ - 40’ - 45’ & DV, HC, PW, OT, FLAT RACK, REF
  • Jumbo trailer
  • Χύμα φορτία με ανατρεπόμενα ρυμουλκούμενα μέσα σε containers
  • Μουσαμάδες trailer για μεταφορά παλετών
  • Τρακτορεύσεις αλλοδαπών trailers
  • Πενταξονικά αυτοκίνητα με ελαφρύ απόβαρο
 
 
 
 
 
Επίσης Παρέχουμε:
 
 
 
 
 
 
Συνολικές υπηρεσίες (σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση) φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών container από έμπειρα άτομα για γρήγορη, ασφαλή και ελεγχόμενη μεταφορά με το ελάχιστο κόστος
 
 
 
 
 
 
 
 
Αποθήκευση με τα κατάλληλα μηχανήματα στοιβασίας
 
 
 
 
 
 
 
 
Ασφάλιση των εμπορευμάτων
 
 
 
 
 
 
 
 
Φύλαξη, καθαρισμό, έλεγχο και επισκευές στα containers των πελατών μας
 
 
 
 
 
 
 
 
Πλήρωση, εκκένωση των containers
 
 
 
 
 
 
 
 
Μηχανογραφημένο Customer Service για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας
 
 
 
 
 
 
 
Containers  ΤΖΟΥΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.